Kìm tổng hợp 8″/200mm WOKIN 100008

82.000

  • WOKIN 100008  Thiết bị có lưỡi cắt sắc bén, giúp người dùng cắt được các loại dây và chi tiết kim loại một cách dễ dàng và chính xác.
  • Kìm bấm: Thiết bị có đầu bấm giúp người dùng bấm được các loại dây và đầu nối một cách chắc chắn.
  • Kìm nặn: Thiết bị có đầu nặn giúp người dùng nặn được các loại chi tiết kim loại để tạo hình dạng cần thiết.