Bộ khóa vòng miệng 14 chi tiết WOKIN 150814

875.000

Bộ cờ lê vòng miệng 14 chi tiết

Mã sản phẩm: 150814
Kích cỡ: 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm,13mm, 14mm, 17mm, 19mm, 22mm,24mm, 27mm, 30mm, 32mm
Chi tiết: 14 cái
Khối lượng: 4.8kg