Bộ tuýp 1/2″ và 1/4″ 45 chi tiết WOKIN 155545

1.228.000

Bộ tuýp 1/2″ và 1/4″ 45 chi tiết WOKIN 155545
*2 cần lắc tự động 72T 1/2″ và 1/4″
*18 đầu vít CR-V 1/2″: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
*1 tua vít chuyển đổi Cr-V 1/4″: 150 mm