Bộ tuýp 215 chi tiết WOKIN 155815

2.883.000

Author : workmanjsc
Bộ tuýp 215 chi tiết WOKIN 155815
*3pcs cần lắc tự động 72T 1/4″, 3/8″ , 1/2″
*12pcs cờ lê CR-V: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22mm
*15pcs đầu tuýp CR-V 1/2″: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
*10pcs đầu tuýp CR-V 3/8″: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
*12pcs đầu tuýp Cr-V 1/4″: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,mm
*7pcs đầu tuýp dài Cr-V 1/4″: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
*6pcs đầu tuýp dài CR-V 3/8″: 10, 11, 12, 13, 14, 15mm
*5pcs đầu tuýp dài CR-V 1/2″: 16, 17, 18, 19, 22mm
*3pcs đầu tuýp sao Cr-V 1/2″: E20, E22, E24
*6pcs đầu tuýp sao Cr-V 3/8″: E10, E11, E12, E14, E16, E18
*5pcs đầu tuýp sao Cr-V 1/4″: E4, E5, E6, E7, E8
*30pcs đầu vít 1/4″x38mm: 4, 5.5, 6.5, 7mm, PZ1, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH3, H3, H4, H5, H6mm, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, TB8, TB9, TB10, TB15, TB20, TB25, TB27, TB30
*30pcs đầu vít 5/16″(8 x 30mm): 6, 6.5, 8mm, PH3, PH4, PZ3, PZ4, H5.5, H6, H6.5, H7, H8, T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50, TB27, TB30, TB35, TB40, TB45, TB50, M5, M6, M8, M10
*7pcs lục giác: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5mm