Đội hơi 3 bóng AUTOWORK

2.400.000

*THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sức Nâng: 3,5 tấn

Số bóng hơi: 3 bóng

Chiều cao tối thiếu: 145mm (Sử dụng dược cho cả xe gầm thấp)

Chiêu cao tối đa: 420mm (Nâng tốt các xe gầm cao)