Cờ lê vòng miệng ngắn 15 độ TOPTUL AAAG1818

Liên hệ

Author : Trang

Cờ lê vòng miệng ngắn 15 độ TOPTUL AAAG1818

Xuất xứ: Đài Loan
Kích thước: 18mm