Cờ lê vòng miệng ngắn 15 độ TOPTUL AAAG0808

Liên hệ

Author : Trang

Cờ lê vòng miệng ngắn 15 độ TOPTUL AAAG0808

Xuất xứ: Đài Loan
Kích thước: 8mm