Cờ lê vòng miệng ngắn 15 độ TOPTUL AAAF1414

Liên hệ

Author : Trang

Cờ lê vòng miệng ngắn 15 độ TOPTUL AAAF1414

Xuất xứ: Đài Loan
Kích thước: 14mm