Cờ lê 2 đầu vòng TOPTUL AAAH2326

Liên hệ

Author : Trang

Cờ lê 2 đầu vòng TOPTUL AAAH2326

Xuất xứ: Đài Loan
Kích thước: 23x26mm