Bơm chân không 3/4 HP VE180N

3.850.000

Author : admin
  • Công suất bơm: Không có thông tin cụ thể về công suất bơm chân không được cung cấp. Công suất này thường thể hiện khả năng bơm tạo ra áp suất thấp.
  • Lưu lượng: 254 lít/phút: Đây là lưu lượng không khí mà bơm có thể bơm ra trong một đơn vị thời gian (phút). Điều này thể hiện khả năng của bơm tạo ra áp suất thấp với lưu lượng xác định.
  • Model: VE180N: Đây là mã số model của bơm chân không.
  • Thương hiệu: VALUE: Thương hiệu VALUE đã sản xuất bơm chân không này.
  • Xuất xứ: China: Dụng cụ này được sản xuất tại Trung Quốc.