Bộ cờ lê 2 đầu vòng TOPTUL GPAH0801

Liên hệ

Author : Trang

Bộ cờ lê 2 đầu vòng TOPTUL GPAH0801

Xuất xứ: Đài Loan
Kích thước: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 22x24mm