Tuýp đuôi chuột TOPTUL AEAH1013

Tuýp đuôi chuột TOPTUL AEAH1012

Tuýp Đập ra TOPTUL AEAH1013

Tuýp Vượt qua TOPTUL AEAH1013 Văn hóa làm việc bằng sắt chrome vanadi thép Thiết bị trong tay

  • Thiết bị thiết kế và thiết kế
  • phạm vi của chúng tôi
  • Cần sành với chuột TOPTUL AEAH1013 có sành, satin, khi ở đó
  • Giao hàng trong phần mềm và phần mềm theo

Thông chí hạ gục:

Tuýp Đập ra TOPTUL AEAH1013

  • Kích thước: 10×13 mm
  • Dài dài: 240mm
  • Số 1:

Tuýp Đập ra TOPTUL AEAH1012

MỤC SỐ KÍCH THƯỚC
(mm)
L
(mm)
Hàm răng
Satin
 AEAH1012 10 x 12 240 32
AEAH1013 10h13 240 32
AEAH1214 12×14 240 32
AEAH1317 13×17 280 32
AEAH1415 14×15 280 32
AEAH1417 14×17 280 32
 AEAH1419 14×19 315 32
AEAH1719 17×19 315 32
AEAH1721 17×21 315 32
AEAH1921 19×21 315 32
AEAH1922 19×22 315 32
AEAH1924 19×24 360 32
AEAH2123 21×23 360 32
 AEAH2127 21×27 360 32
AEAH2224 22×24 360 32
AEAH2427 24×27 360 32
AEAH2430 24×30 450 32
AEAH2629 26×29 450 32
AEAH2730 27×30 450 32
AEAH2732 27×32 450 32
AEAH3032 30×32 450 32
AEAH3236 32×36 450 32
AEAH3641 36×41 450 32
 AEAH3650 36×50 500 32
 AEAH3850 38×50 500 32
AEAH4146 41×46 500 32
 AEAH4155 41×55 500 32
AEAH4650 46×50 500 32
 AEAH4655 46×55 500 32
AEAH5055 50×55 500 32

 

Phần cứng: