Panme đo ngoài cơ khí 0-25mm x 0,01mm

Thương hiệu: Mitutoyo
Xuất xứ: Nhật Bản
Phạm vi đo: 0-25mm
Độ chia: 0,01mm
Độ chính xác: ±3μm