Mỏ lết có điều chỉnh 10″ WOKIN 150240

157.000

Mỏ lết có điều chỉnh 10″ WOKIN 150240 sử dụng để vặn bu lông, đai ốc, đầu nối ống…

• Lý tưởng khi phải làm việc với nhiều loại ốc, đầu vít với kích thước khác nhau như sửa chữa bảo dưỡng nhà máy, tàu biển, giàn khoan dầu khí…