Máy đo nhiệt độ HI98501

Máy đo nhiệt độ HI98501

Bút đo nhiệt độ HANNA HI98501 (-50.0 to 150.0°C)
Thang đo (°C): -50.0 to 150.0°C
Thang đo (°F): -58.0 to 302.0°F
Độ phân giải (°C): 0.1°C
Độ phân giải (°F): 0.1°F (58.0 to 199.9°F); 1°F (200 to 302°F)
Độ chính xác (°C): ±0.2ºC (-30.0 to 120.0 ºC); ±0.3ºC (outside: -50.0 to -30.0 ºC and 120.0 to 150.0 ºC)
Độ chính xác (°F): ±0.5 ºF (-22.0 to 199.9 ºF); ±1 ºF (outside: -58.0 to -22.0 ºF and 200 to 302 ºF)
Đầu dò: cố định, thép không gỉ fixed, 106 x ø 3.6 mm
Khối lượng: 50 g