Đồng hồ so cơ khí 0-10mm x 0.01mm

• Khoảng đo: 0~10mm

• Giá trị vạch chia nhỏ nhất: 0.01mm

• Độ chính xác: ± 0.013mm

• Giá trị khi kim đồng hồ quay 1 vòng: 1mm