Bộ kiềm mini 5 chi tiết WORKRPO W001305

Bộ kìm mini 5 chi tiết
* Có túi đựng gọn gàng
* Bao gồm 5 loại kìm: cắt chéo, cắt cuối, mũi dài, kẻ vạch, kim.
* Để kẹp các vật nhỏ trong không gian hạn chế.