Bộ dụng cụ hàn cắt gió đá GENERICO H-502

Bộ hàn cắt gió đá GENERICO H-502 bao gồm:

  • Vali nhựa chống thấm nước.
  • Đồng hồ Oxy (đồng hồ gió).
  • Đồng hồ Gas (đồng hồ Acetylen).
  • Dây khí đôi 5m bấm đầu sẵn (dây hơi gió đá, dây oxy gas, dây hàn gió đá, dây xanh đỏ).
  • Bộ đuôi đèn, mỏ cắt, mỏ hàn, mỏ khò.
  • Bộ thông bép, kính hàn, dụng cụ đánh lửa an toàn.
  • Van chống cháy ngược (2 cái).