Cờ lê 2 đầu vòng TOPTUL AAAH1011

Liên hệ

Author : Trang

Cờ lê 2 đầu vòng TOPTUL AAAH1011

Xuất xứ: Đài Loan
Kích thước: 10X11mm