Bộ khóa 2 đầu miệng 12 chi tiết WOKIN 150912

677.000

Author : workmanjsc

Bộ khóa 2 đầu miệng

Mã sản phẩm 150912

Kích cỡ: 6mm×7mm, 8mm×9mm, 10mm×11mm, 12mm×13mm, 14mm×15mm, 16mm×17mm, 18mm×19mm, 20mm×22mm, 21mm×23mm, 24mm×27mm, 25mm×28mm, 30mm×32mm

Chi tiết: 12 cái

Khối lượng: 4.3kg